Reforma wymiaru sprawiedliwości – ryzyka. Konferencja międzynarodowa

▶️ Szanowni sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, pracownicy naukowi i przedstawiciele innych zawodów prawniczych. ▶️ *W dniu 28 września 2023 r. w Krakowie, w godzinach od 8.00 do 18.00 *(z przerwą od 12.30 do 14.00), pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz stowarzyszeń sędziów polskich "Themis" i "Iustitia", odbędzie [...]

Zobacz Więcej

Apel sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

pismo [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 18 lipca 2023 r. dotyczące publicznych wystąpień Ministra Sprawiedliwości i innych przedstawicieli władzy wykonawczej w sprawie osoby prawomocnie skazanej za usiłowanie rozboju

- [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z 28 czerwca 2023 roku

Najpierw władza przejmuje sądy, tak likwiduje trójpodział władz. Następnie likwiduje niezależne media, by stać się w pełni władzą autorytarną. Wolni, świadomi [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (Dz. U. z 30 maja 2023 r., poz. 1030)

Themis - LexTusk - 1 [...]

Oświadczenie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 maja 2023 r.

[...]

Uchwała programowa nr 1/2023 z dnia 23 kwietnia 2023 roku

uchwała [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2023 roku

apel [...]

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis z 15 marca 2023 r.

[...]

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Oświadczenie sędziów orzekających w SA w Warszawie z 16.01.2023 [...]

List KOS w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

[...]