Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 14 września 2021 r. w sprawie odsunięcia od orzekania sędziów Synakiewicza i Gąciarka

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnego i bezprawnego odsunięcia od orzekania i wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec sędziów Adama Synakiewicza - za działalność orzeczniczą polegającą na uchyleniu wyroku wydanego przez sędziego nominowanego z udziałem neoKRS, oraz Piotra Gąciarka – za odmowę orzekania z sędzią [...]

Zobacz Więcej

Sprawa Reczkowicz vs. Polska (nieoficjalne tłumaczenie wyroku ETPCz z 22 lipca 2021 roku)

W oczekiwaniu na oficjalne tłumaczenie bardzo ważnego wyroku w sprawie Reczkowicz vs Polska przedstawiamy robocze tłumaczenie autorstwa sędzi Agnieszki [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie sytuacji sędziów i prokuratorów w Afganistanie

Stowarzyszenie Sędziów Themis przyłącza się do Apelu sędziów rumuńskich w sprawie sędziów i prokuratorów w Afganistanie. Sędziowie polscy okazują pełną [...]

Stanowisko Stowarzyszenia w związku ze sprawą oświadczenie SSO w Warszawie Jacka Tyszki

W związku z pismem SSR Przemysława Radzika z dnia 2 sierpnia 2021 r. (sygn. K-1110-788/21) dotyczącym SSO w Warszawie Jacka Tyszki oświadczamy: Sędzia Jacek Tyszka [...]

Uchwała zarządu „Themis” z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie otwartego zakwestionowania przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę obowiązujących w Polsce standardów ochrony praw człowieka

Zarząd Themis ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjmuje informację o skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o [...]

Stanowisko zarządu „Themis” z 30 lipca 2021 – w sprawie mowy nienawiści wobec prof. Marka Safjana

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” potępia bezprecedensowy atak personalny na Prof. Marka Safjana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a od 2009 roku [...]

Oświadczenie Rzecznika Generalnego TSUE i sędziów Sądu UE w sprawie ataków na prof. Marka Safjana

Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec ataków "Gazety Polskiej" na prof. Marka Safjana - sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Forma i treść tych [...]

Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

[...]

Stanowisko Zarządu „Themis” z 19 lipca 2021 – apel w sprawie działań otwarcie zmierzających do Polexitu

Obywatelki i Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej !!! Poprzedzone długotrwałymi negocjacjami akcesyjnymi oraz ogólnonarodowym referendum przystąpienie Polski w 2004 r. do [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie projektu ustawy medialnej.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża najwyższe zaniepokojenie przestawionym dnia 7 lipca 2021  r. projektem ustawy medialnej. Stowarzyszenia sędziów co do [...]

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 5 lipca 2021 r.

Uchwała zarządu [...]