Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2021 roku

W związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 16 listopada 2021 r. zwracamy się do każdego podmiotu posiadającego inicjatywę legislacyjną oraz do Parlamentu o dokonanie jak najszybszych zmian w prawie, które zapewnią jego zgodność z normami obowiązującymi w UE. Żądamy rozpoczęcia prac nad [...]

Zobacz Więcej

Państwo, które karze – czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów

[...]

Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na j. polski

  © tłumaczenie i opracowanie wyroku Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Niklas-Bibik; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego; wyrok [...]

Oświadczenie Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2021 w sprawie wyroku ETPCz M. Dolińska-Ficek, A. Ozimek

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego oświadczamy, że stanowisko obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego zaprezentowane przez jego rzecznika Aleksandra [...]

Stanowisko w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP)

Stanowisko w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2 [...]

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu sędziów – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z debaty na temat propozycji spłaszczenia sadownictwa opublikowanymi przez Helsińską Fundację Praw [...]

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 7 października 2021 r. wyrok w sprawie K 3/21 dotyczący miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Wyrok ten wywołał wielkie [...]

Wspólna uchwała z dnia 9 października 2021 roku Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

[...]

List poparcia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w związku z trwającymi protestami

Protestujący pracownicy wymiaru sprawiedliwości ! W imieniu sędziów wyrażamy swoje poparcie dla Waszych postulatów. Gorąco dziękujemy Wam za zaangażowanie bez [...]

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 7.10.2021 r. w sprawie zawieszenia Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach – Aleksandry Sutkowskiej

[...]

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeniesienia do innych wydziałów Sędziów SO w Krakowie Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej

uchwała themis [...]