Uchwała zarządu „Themis” z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie otwartego zakwestionowania przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę obowiązujących w Polsce standardów ochrony praw człowieka

Zarząd Themis ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjmuje informację o skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), w zakresie w jakim powołany przepis umożliwia ocenę w świetle prawa do rzetelnego [...]

Zobacz Więcej

Stanowisko zarządu „Themis” z 30 lipca 2021 – w sprawie mowy nienawiści wobec prof. Marka Safjana

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” potępia bezprecedensowy atak personalny na Prof. Marka Safjana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a od 2009 roku [...]

Oświadczenie Rzecznika Generalnego TSUE i sędziów Sądu UE w sprawie ataków na prof. Marka Safjana

Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec ataków "Gazety Polskiej" na prof. Marka Safjana - sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Forma i treść tych [...]

Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

[...]

Stanowisko Zarządu „Themis” z 19 lipca 2021 – apel w sprawie działań otwarcie zmierzających do Polexitu

Obywatelki i Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej !!! Poprzedzone długotrwałymi negocjacjami akcesyjnymi oraz ogólnonarodowym referendum przystąpienie Polski w 2004 r. do [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie projektu ustawy medialnej.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża najwyższe zaniepokojenie przestawionym dnia 7 lipca 2021  r. projektem ustawy medialnej. Stowarzyszenia sędziów co do [...]

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 5 lipca 2021 r.

Uchwała zarządu [...]

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 10 czerwca 2021 r.

[...]

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 8 czerwca 2021 r.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 8 czerwca 2021 r.   W związku z informacją o tym, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dniu 07 [...]

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 31 maja 2021 r. w sprawie szykanowania sędziego P. Gąciarka oraz trojga sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 31 maja 2021 r. w sprawie szykanowania sędziego P. Gąciarka oraz trojga sędziów Sądu Rejonowego w [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z wnioskami Prokuratury o uchylenie immunitetów Sędziom Sądu Najwyższego.

Stowarzyszenie Sędziów Themis apeluje do organów Państwa Polskiego o powstrzymanie akcji zmierzającej do wyeliminowania z życia publicznego sędziów sądów [...]