Year: 2015

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis dotycząca ataków przeciwko pracownikom Sądu Rejonowego w Nisku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wyraża głębokie zaniepokojenie publicznymi atakami skierowanymi przeciwko pracownikom Sądu Rejonowego w Nisku [...]

Komunikat po spotkaniu w Piorunowie

W dniach 14 - 15 czerwca bieżącego roku w Piorunowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz spotkanie członków [...]

Warsztat w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” w Białymstoku

Zapraszamy na piąty warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS, poświęcony prawu antydyskryminacyjnemu, który odbędzie się [...]

Warsztat w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” w Białymstoku

Zapraszamy na piąty warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS, poświęcony prawu antydyskryminacyjnemu, który odbędzie się [...]

Warsztat w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” w Łodzi

Zapraszamy na czwarty warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS, poświęcony prawu antydyskryminacyjnemu, który odbędzie się [...]

Warsztat w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” w Opolu

Zapraszamy na trzeci warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS, poświęcony prawu antydyskryminacyjnemu, który odbędzie się [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne. W związku z toczącym [...]

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 16 marca 2015 r.

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zwróciła się do Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z prośbą o udzielenie [...]

Warsztat w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” w Płocku

Zapraszamy na drugi warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS, poświęcony prawu antydyskryminacyjnemu, który odbędzie się [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie projektu o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3058)

Dnia 2 marca Prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis, sędzia Irena Kamińska, wraz z Wiceprezes sędzią Anną Korwin-Piotrowską, uczestniczyły [...]