Miesiąc: Lipiec 2016

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Parlament zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół [...]