Year: 2016

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w sprawie TK

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich z całą stanowczością stwierdza, że w dotychczasowej historii wolnej Polski sędziowie różnych szczebli sądów i [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów THEMIS i Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia do Prezydenta RP

Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu. [...]

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie [...]

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Parlament zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół [...]

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 maja 2016 roku)

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Stowarzyszenia Sędziów THEMIS o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych [...]

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS apeluje o zwołanie Kongresu Prawników

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z s. [...]

Polska państwem prawa? Wywiad z s. Kamińską

Zapraszamy do zapoznania się z [...]

Uchwała Programowa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2016 roku

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla żądań publikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wzywa do [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uznają za naruszającą fundamenty państwa prawa treść pisma z dnia 5 [...]