Year: 2021

The President suspended a judge because he did not recognise the rulings of the neo-judges.

The President suspended a judge because he did not recognise the rulings of the neo-judges. This is the first such case since the judgment of the [...]

Position of the First President of the Supreme Court,Małgorzata Manowska, PhD, in connection with cases of judicial undermining of appointments of Judges

Position of the First President of the Supreme Court,Małgorzata Manowska, PhD, in connection with cases of judicial undermining of appointments of Judges 22 [...]

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu sędziów – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z debaty na temat propozycji spłaszczenia sadownictwa opublikowanymi przez Helsińską Fundację Praw [...]

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 7 października 2021 r. wyrok w sprawie K 3/21 dotyczący miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym. Wyrok ten [...]

Statement of retired judges of the Constitutional Tribunal of 10 October 2021

The Constitutional Tribunal issued a judgment on 7 October 2021 in case K 3/21 regarding the position of EU law in the Polish legal order. This judgment has [...]

List poparcia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w związku z trwającymi protestami

Protestujący pracownicy wymiaru sprawiedliwości ! W imieniu sędziów wyrażamy swoje poparcie dla Waszych postulatów. Gorąco dziękujemy Wam za [...]

Constitutional Tribunal: The activities of the EU authorities, which extend beyond the limits of their competence that has been delegated by Poland are in conflict with the Constitution (communique)

– The Constitutional Tribunal announces:   1. In the judgment of 7 October 2021, ref. K 3/21, having examined the Prime Minister’s motion, the [...]

Judge Majchrowski reports four Supreme Court judges to the prosecutor’s office (Gazeta prawna)

  1 October 2021, 14:29 [Update: 1 October 2021 15:31] Judge Majchrowski sent a notice regarding this matter to the National Prosecutor’s Office, [...]