Apel do Pana Prezydenta

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Stowarzyszenia do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Apel do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy