Autodenuncjacja sędziów krakowskich w geście solidarności z sędziami ściganymi dyscyplinarnie za umieszczenie w sądzie plakatów z żądaniami dotyczącymi praworządności

W związku z zapowiedzią ścigania dyscyplinarnego dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z powodu umieszczenia w budynku sądu plakatów z żądaniami dotyczącymi praworządności, 73 sędziów sądów krakowskich zawiadomiło Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, że także brali udział w akcji umieszczania plakatów bądź popierają tą akcję,

Poniżej skan pisma przekazanego Prezes Sądu Okręgowego oraz artykuł prasowy dotyczący sprawy.

artykuł prasowy

pismo z 13.03.2020 z podpisami