Konferencja „Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki”

W dniu 24 listopada 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja „Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Krajową Radę Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, pod honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na konferencji omówiono aktualne problemy związane z niezależnością sądownictwa oraz jego relacji z prawami konstytucyjnymi, w szczególności prawem do sądu, w tym rolę sędziów funkcyjnych w kształtowaniu ustroju sądów, zagadnienia związane z nadzorem administracyjnym nad sądami i organizacją pracy sądów.

Tu znajduje się program konferencji.