Konferencja „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem zapraszającym na konferencję organizowaną przez Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniach 4-6 grudnia 2015 r. „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”.