Naczelny Sąd Administracyjny przekształca się w sąd podatkowy

Jakub Janiszewski rozmawiał z sędzią Ireną Kamińską.