Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE na temat projektu ustawy o KRS

Szanowni Pańśtwo, zapraszamy do zapoznania się z opinią o ustawie o KRS napisaną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Poniżej zamieszczamy opinię w języku polskim i angielskim.

 

Wstępna Opinia OBWE-ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Rzeczpospolita Polska)_22marca2017

 

FINAL ODIHR Preliminary Opinion on Draft Amendments to the Act on the National Council of the Judiciary_Poland_22March2017_ENGLISH (1)