Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości 16(3)/2019

Warszawa, 5 czerwca 2019 r.
Opinia KOS  [16( 3)/2019]
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o akcie wandalizmu polegającym na oblaniu czerwoną farbą drzwi do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Wyrażamy solidarność z Adwokaturą Warszawską i oczekujemy, że organy ścigania niezwłocznie podejmą działania w  celu ustalenia sprawców ataku oraz ich motywów. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS chciałby przypomnieć, że niezależna adwokatura to wartość społeczna wpisana w system ochrony praw i wolności, a jakiekolwiek ataki na samorząd adwokacki godzą w ten system.
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” Helsińska Fundacja Praw Człowieka  Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS Archiwum Osiatyńskiego  Stowarzyszenie Amnesty International  Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administarcyjnych  Forum Współpracy Sędziów