Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (27(3)/2020) dotycząca wycieku danych z platformy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem odnotował informację dotyczącą utraty wrażliwych danych osobowych prawie 51 tysięcy osób: sędziów, prokuratorów i pracowników sądów. Dane osobowe wyciekły z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

 

W komunikacie z dnia 15 kwietnia 2020 r. wydanym w trybie art. 34 RODO Dyrektor  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poinformowała o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, w wyniku którego dane te zostały upublicznione i są ogólnodostępne.

Oprócz tej informacji i rekomendacji dla pokrzywdzonych, aby na własny koszt zajęli się usuwaniem skutków wycieku, poinformowano opinię publiczną jedynie o zawiadomieniu prokuratury, której zwierzchnikiem jest ten sam minister sprawiedliwości.

W tym wypadku aparat państwa, w osobach ministra sprawiedliwości i dyrektora KSSiP, który wyrządził szkodę tysiącom ludzi, pozostawił ich samym sobie.

 

Konsekwencje tego zdarzenia są szczególnie groźne dla sędziów i prokuratorów, których oświadczenia majątkowe od kilku lat są jawne. Powiązanie ich z danymi utraconymi przez KSSiP, może powodować wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa i doprowadzić do działań na szkodę tych osób.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, dostrzegając zagrożenie dla sędziów, prokuratorów i innych osób związanych z wymiarem sprawiedliwości i występując w ich interesie, domaga się natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych zaniedbania i narażenia pokrzywdzonych tym działaniem na konsekwencje majątkowe i osobiste, w tym wobec ministra sprawiedliwości.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości domaga się również podjęcia systemowych działań zmierzających do zabezpieczenia pokrzywdzonych, takich chociażby jak grupowe zabezpieczenie ich w Biurze Informacji Kredytowej i podjęcie innych, niezbędnych czynności.

 

Partnerzy KOS:

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów