Oświadczenie Rzecznika Generalnego TSUE i sędziów Sądu UE w sprawie ataków na prof. Marka Safjana

Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec ataków „Gazety Polskiej” na prof. Marka Safjana – sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Forma i treść tych ataków jest bezsprzecznie odrażająca i przynosi ujmę Rzeczypospolitej.

Podkreślamy, że prof. Safjan swoją postawą w wykonywaniu urzędu sędziego Trybunału Sprawiedliwości niezmiennie dawał i daje świadectwo najwyższych kwalifikacji zawodowych i moralnych w służbie dla dobra wspólnego.

 

Maciej Szpunar

Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE

 

Nina Półtorak

Sędzia Sądu Unii Europejskiej

 

Krystyna Kowalik – Bańczyk

Sędzia Sądu Unii Europejskiej