Oświadczenie Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 roku

Z niepokojem obserwujemy i sprzeciwiamy się kolejnym działaniom władz wymierzonym przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy zajmują krytyczne stanowisko wobec systematycznego podporządkowywania prokuratury i sądów politykom. W takich kategoriach trzeba traktować wysyłanie niektórych prokuratorów do miejscowości bardzo odległych od ich miejsc zamieszkania oraz wszczynanie postępowań w stosunku do sędziów, którzy rozpoznają odwołania od tego rodzaju decyzji.
Niezmiennie podtrzymujemy też stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego o braku podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, w tym także w sprawach immunitetowych sędziów. W sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, niniejsze oświadczenie jest jedyną formą, w jakiej możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii.
                                                                                                                                     Warszawa, 21 stycznia 2021
Sędziowie Sądu Najwyższego :
SSN Tomasz Artymiuk
SSN Teresa Bielska – Sobkowicz
SSN Bohdan Bieniek
SSN Jacek Błaszczyk
SSN Dariusz Dończyk
SSN Jolanta Frańczak
SSN Małgorzata Gierszon
SSN Katarzyna Gonera
SSN Jerzy Grubba
SSN Paweł Grzegorczyk
SSN Józef Iwulski
SSN Przemysław Kalinowski
SSN Halina Kiryło
SSN Monika Koba
SSN Marian Kocon
SSN Anna Kozłowska
SSN Michał Laskowski
SSN Rafał Malarski
SSN Jarosław Matras
SSN Dawid Miąsik
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Anna Owczarek
SSN Maciej Pacuda
SSN Władysław Pawlak
SSN Marek Pietruszyński
SSN Krzysztof Pietrzykowski
SSN Agnieszka Piotrowska
SSN Waldemar Płóciennik
SSN Piotr Prusinowski
SSN Zbigniew Puszkarski
SSNKrzysztof Rączka
SSN Marta Romańska
SSN Andrzej Siuchniński
SSN Barbara Skoczkowska
SSN Romualda Spyt
SSN Krzysztof Strzelczyk
SSN Andrzej Stępka
SSN Maria Szulc
SSN Dariusz Świecki
SSN Roman Trzaskowski
SSN Katarzyna Tyczka – Rote
SSN Małgorzata Wąsek – Wiaderek
SSN Eugeniusz Wildowicz
SSN Paweł Wiliński
SSN Włodzimierz Wróbel
SSN Dariusz Zawistowski
Oświadczenie popierają także sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:
SSN Mirosław Bączyk
SSN Krzysztof Cesarz
SSN Małgorzata Gersdorf
SSN Tomasz Grzegorczyk
SSN Beata Gudowska
SSN Jacek Gudowski
SSN Tadeusz Ereciński
SSN Teresa Flemming – Kulesza
SSN Józef Frąckowiak
SSN Lech Gardocki
SSN Henryk Gradzik
SSN IrenaGromska – Szuster
SSN Zbigniew Hajn
SSN Zbigniew Kwaśniewski
SSN Wojciech Katner
SSN Iwona Koper
SSN Roman Kuczyński
SSN Jerzy Kużniar
SSN Barbara Myszka
SSN Henryk Pietrzkowski
SSN Dorota Rysińska
SSN Ewa Strużyna
SSN Adam Strzembosz
SSN Józef Szewczyk
SSN Bogumiła Ustjanicz
SSN Lech Walentynowicz
SSN Tadeusz Wiśniewski
SSN Andrzej Wróbel
SSN Małgorzata Wrębiakowsk – Marzec
SSN Stanisław Zabłocki
SSN Kazimierz Zawada
SSN Jadwiga Żywolewska – Ławniczak