Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z listem Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii

W związku z listem otwartym Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii do organizatorów  Marszu Tysiąca Tóg (link https://kph.org.pl/list-marsz-tysiaca-tog/) Stowarzyszenie Sędziów Themis przedstawia oświadczenie jak poniżej:

Warszawa 15 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie Stowarzyszenia Themis w związku z listem otwartym Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii

Stowarzyszenie Sędziów Themis, jako jeden z organizatorów Marszu Tysiąca Tóg, w odpowiedzi na list otwarty Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii, stwierdza, że z przykrością odnotowało pojawiające się na marszu reakcje, które mogły wskazywać na próbę wykluczenia widocznego udziału członków społeczności LGBT we wspólnym święcie praworządności.
Chcemy podkreślić, że tak jak „nie ma wolności bez praworządności”, tak „nie ma praworządności bez solidarności”, zwłaszcza z osobami wykluczanymi i prześladowanymi.
Stowarzyszenie Sędziów Themis, jasno chce dać wyraz temu, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację, w tym na zachowania homofobiczne, a widoczna różnorodność wśród obywateli, także na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Themis,
stanowi siłę społeczeństwa, broniącego konstytucyjnych wartości.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis