Oświadczenie Stowarzyszenia w sprawie represji wobec Igora Tuleyi

Stowarzyszenie Sędziów Themis oświadcza, że ogłoszona wczoraj przez zawieszoną Izbę Dyscyplinarną decyzja w sprawie Igora Tuleyi nie ma żadnej mocy prawnej.

Została podjęta wbrew  prawu i jako nielegalna świadczy o determinacji władzy politycznej do uciszenia głosu prawdy.

Wraz z działaniami zapowiadającymi wyjście z Unii Europejskiej to kolejny krok wypowiedzianej obywatelom wojny, w celu uratowania siebie i swoich partykularnych interesów przed odpowiedzialnością prawną.

Sędziowie nie mogą poddać się wywieranej na nich presji i będą stać na straży prawa i konstytucyjnych wolności, nawet za cenę osobistych konsekwencji.