Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia wobec ujawnienia poparcia dla kandydata do neo – KRS.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis.

Niniejszym, za zgodą autorów, po wezwaniu przez stowarzyszenia sędziowskie, umożliwiamy publikację oświadczenia czworga sędziów SR w Wieliczce, którzy udzielili poparcia sędziemu Pawłowi Styrnie w procedurze kandydowania do neo – KRS, ogłoszonego na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

 

Uznajemy, że obowiązkiem każdego sędziego jest jawność jego działań w sferze publicznej i dlatego apelujemy o to, aby wobec bezprawnej odmowy wykonania wyroku NSA przez organy Państwa, wszystkie osoby popierające kandydatów do neo – KRS same ujawniły fakt udzielenia poparcia.

 

Podkreślamy stanowczo, że ujawnienie to samo w sobie nie zmienia okoliczności, że poparcie było współudziałem w antykonstytucyjnym zamachu stanu. Konsekwencje tego działania ponoszą cały czas wszyscy obywatele, w związku z postępującym zawłaszczaniem wymiaru sprawiedliwości przy udziale upolitycznionej neo  – KRS.

 

Taka świadoma postawa stoi w sprzeczności z rotą ślubowania sędziowskiego.

 

Dajemy jednakże każdemu możliwość publicznego wytłumaczenia się z motywów tej decyzji.

Z kolei, aby umożliwić wszystkim ocenę czy motywy te, mimo świadomości niekonstytucyjności neo – KRS, uzasadniały podjętą decyzję, zamieszczamy oświadczenie w całości.

 

 

 

oświadczenie_sędziów