Spotkajmy się 16 lipca aby wyrazić swój sprzeciw wobec ustaw o Sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym

W związku z przyjętymi przez Sejm zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionym w nocy projektem  ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, których uchwalenie oznacza koniec demokratycznego państwa prawa, usunięcie trójpodziału władzy oraz zupełną, pozbawioną mechanizmów kontrolnych władzę rządu.

Zapraszamy tych wszystkich dla których ważne są niezależne instytucje gwarantujące prawa obywatelskie i którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, by przyłączyli się do nas i przyszli ze świecami w najbliższą niedzielę 16 lipca 2017r. o godzinie 21:00 pod siedzibę Sądu Najwyższego w Warszawie przy placu Krasińskich 2/4/6.

Zbierzmy się dookoła sądu, tworząc krąg światła podczas tej nocy polskiego sądownictwa.

Osoby, które nie będą mogły przybyć na protest do Warszawy, zapraszamy do pojawienia się w tym dniu po lokalnym sądem, ze świeczką lub innym źródłem światła, w ramach solidarności z protestującymi pod Sądem Najwyższym.

Prosimy o przyniesienie świec i unikanie używania symboli oraz emblematów partii i organizacji, nie chcemy aby tak tragiczna sytuacja służyła za narzędzie polityczne.

 

 

Zaproszenie 16 lipca