Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości i Sekretarzem Stanu

W dniu 12 lutego 2014 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z  Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim oraz Sekretarzem Stanu Jerzym Kozdroniem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Stowarzyszenia Sędzia Irena Kamińska oraz sędziowie: Anna Korwin- Piotrowska- wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, Waldemar Żurek- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek KRS oraz Dorota Łopalewska- sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi.

Spotkanie, które miało charakter roboczy dotyczyło projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych problemów dotyczących funkcjonowania i organizacji sądownictwa. Pan Minister zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia na kolejną wizytę w Ministerstwie, która będzie poświęcona omówieniu tej problematyki oraz projektowanych i postulowanych w związku z tym zmian w prawie.