Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 24.11.2018 roku

Stowarzyszenie Sędziów Themis po raz kolejny, stając w obronie prawa obywateli do uczciwego procesu stwierdza, że komentarze urzędników Ministerstwa Sprawiedliowści na temat toczących się przed sądem postępowań, nawet jeżeli dotyczą one osób tak powszechnie znanych jak Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński, są bezprzykładną próbą stwarzania nacisków, wywoływaniem fali nienawiści i uprzedzaniem treści niezapadłego jeszcze orzeczenia.

Wartość Konstytucji RP jest niepodważalna i należy tylko z dumą stwierdzić, że sędziowie demonstrują przywiązanie do jej znaczenia.

Wierzymy, że każdy obywatel, w tym powód i pozwany w komentowanej sprawie, są o tym mocno przekonani.

My sędziowie Rzeczypospolitej, w tym i Pani sędzia Weronika Klawonn, nie jesteśmy po to aby podobać się jakiejkolwiek władzy politycznej. Jesteśmy po to, aby stać na straży Konstytucji, a przez to służyć obywatelom i naszej Ojczyźnie.

Dlatego opierając się na tym możemy wspólnie mówić „Powodzenia Polsko”.