Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie projektu zmian w USP

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie proponowanychi zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stanowisko Stowarzyszenia