Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z 28 czerwca 2023 roku

Najpierw władza przejmuje sądy, tak likwiduje trójpodział władz. Następnie likwiduje niezależne media, by stać się w pełni władzą autorytarną.

Wolni, świadomi obywatele, niezależni sędziowie i niezależne media mogą powstrzymać władzę od zawłaszczenia naszego wspólnego dobra, jakim jest trójpodział władz, demokracja i silna Polska w Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym my, sędziowie, w pełni popieramy apel i oświadczenie redaktorek i redaktorów naczelnych polskich mediów z dnia 28 czerwca 2023 r.  w sprawie wolności słowa i wolności mediów w Polsce.

Oświadczamy, że w pełni zgadzamy się z powyższym oświadczeniem. Solidaryzujemy się z szanownymi redaktorkami i redaktorami, i zobowiązujemy się zawsze stać obok nich w walce o nasze wspólne dobro, tj. Konstytucję, demokrację, wolne media i silną Polskę w Unii Europejskiej.