Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ponownego wyboru neo KRS

Link do uchwały: NEO KRS 14.05 uchwała