Stanowisko zarządu „Themis” z 30 lipca 2021 – w sprawie mowy nienawiści wobec prof. Marka Safjana

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” potępia bezprecedensowy atak personalny na Prof. Marka Safjana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a od 2009 roku sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do jakiego doszło dnia 21 lipca 2021 na łamach jednego z prawicowych czasopism.

Czasopismo to, które w sposób nieuprawniony używa w tytule nazwy naszej Ojczyzny, jest znane ze stosowania mowy nienawiści. Publikujący w nim autorzy, z racji ich niskiego poziomu merytorycznego, często zamiast siły argumentów uciekają się do argumentu siły co w ich wykonaniu polega na operowaniu półprawdami, kalumniami i pomówieniami.

Publikowane przez nich teksty mają charakter klasycznej, orwellowskiej, reżimowej propagandy, skierowanej do niewymagających odbiorców, którzy nie są w stanie krytycznie ocenić rzeczywistości. Eskalacja tego rodzaju wypowiedzi w sposób nieuchronny prowadzi do brutalizacji życia publicznego, której negatywne skutki są trudne do przewidzenia.

Brutalny atak na Prof. Safjana za pośrednictwem członka jego rodziny, do którego bezpośrednim pretekstem było ogłoszenie przez niego wyroku TSUE z dnia 15 lipca 2021 r., przypomina najgorsze wzory sowieckiej i nazistowskiej propagandy, do których zresztą wprost nawiązuje okładka tego numeru czasopisma.

Autor omawianego tekstu wydaje się nie rozumieć, że – działając w obronie opacznie rozumianego interesu narodowego, nie będąc w stanie podjąć merytorycznej polemiki z orzeczeniem TSUE i atakując polskiego sędziego najwyższego organu sądowego Unii Europejskiej – podważył majestat Rzeczpospolitej, którą prof. Safjan reprezentuje.

Wyrażamy solidarność, szacunek i wsparcie dla prof. Marka Safjana. Panie profesorze, całym sercem jesteśmy z Panem.

Stanowisko zarządu Themis_prof. Safjan_30.07.2021