Stanowsko „Themis” z dnia 3 maja 2019 r. w związku z nagrodą Word Justice Project przyznaną dr Adamowi Bodnarowi

W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia Sędziów „Themis” składamy gratulacje dr Adamowi Bodnarowi i wszystkim pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z przyznaniem im nagrody przez organizację World Justice Project zajmującą się ochroną praworządności na świecie.

Nagroda ta stanowi wyraz międzynarodowego uznania za prowadzoną na najwyższym poziomie profesjonalnym, a zarazem z wielkim poświęceniem i klasą działalność na rzecz ochrony praw mniejszości i zachowania rządów prawa w tym i niezależnego sądownictwa w Polsce.

Działalność Rzecznika zasługuje na tym większy szacunek, że jest prowadzona w warunkach postępującego podporządkowania czynnikowi politycznemu pozostałych organów ochrony prawnej, a zarazem powtarzających się, nieuzasadnionych ataków władzy wykonawczej i prorządowych mediów.

W tak trudnych czasach działalność niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich nabiera szczególnego znaczenia stanowiąc punkt odniesienia dla wszystkich, którym drogie są wartości zapisane w Konstytucji  i umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.