Stowarzyszenie Sędziów Themis powołuje drugiego Rzecznika Stowarzyszenia – Sędziego Dariusza Mazura.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis, w związku ze wzrostem popularności tematyki sędziowskiej w mediach, zdecydował o powołaniu drugiego Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia – Sędziego Dariusza Mazura.

Kontakt z Rzecznikiem jest możliwy pod adresem mailowym dariusz_m@yahoo.pl oraz numerem telefonu 692638910.

Równocześnie informujemy, że Sędzia Jarosław Benedyk nadal pełni funkcję rzecznika i jest dostępny pod dawnymi danymi kontaktowymi.