Uchwała z dnia 8 marca 2020 roku

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2020 roku, członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę w przedmiocie obowiązku składania oświadczeń przez sędziów oraz skutków wejścia w życie tzw. „ustawy kagańcowej”. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz z załącznikiem do niej.

Uchwała: uchwały

Załącznik: oświadczenie_kaganiec