Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Zgromadzenia Sędziów SA w Katowicach, dotyczących niepublikowania uchwał przez Trybunał Konstytucyjny, nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz informacji Prezesa Sądu ws. działania Sądu.

 

uchwały nr 1-3 zebrania sędziów SA w Katowicach 9.04.18