Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dniach 7-8 marca 2020 roku

W dniach 7-8 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów Themis. Dyskutowane były aktualne problemy i wyzwania polskiego wymiaru sprawiedliwości, podjęto uchwały oraz zaplanowano kolejne aktywności członków Stowarzyszenia.