Wspomnienie o prof. Karolu Modzelewskim

Odszedł od nas Profesor Karol Modzelewski. Historyk, opozycjonista, jeden z liderów demokratycznej opozycji w okresie PRL. Kilkukrotnie internowany i więziony spędził w więzieniu osiem lat. Był jednym z ojców założycieli wolnej odrodzonej Polski i to dzięki niemu związek zawodowy  nazwany został „Solidarnością”.

Był postacią wielką i fascynującą. Ci którzy go znali mówią o przywiązaniu do pryncypiów, o Jego niezwykłej prawości i skromności. Sam o sobie mówił „… zawsze byłem idealistą” i dlatego nie zawsze było Mu po drodze z różnymi opcjami i politycznymi przekonaniami.

Mieliśmy okazję gościć Pana Profesora na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS i Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie dnia 4 września 2017 r. Opowiadał o walce o wolną demokratyczną Polskę i obradach Okrągłego Stołu. Mówił też o tym co dzieje się obecnie. Model państwa do którego zmierzają obecne reformy nazwał „ państwem policyjnym”, w którym prawa i wolności obywateli nie są należycie chronione. Mówił o tym wszystkim pięknym prostym językiem, pomijał własne zasługi, w trosce o dalsze losy naszej ojczyzny był razem z nami i był jednym z nas.

Dołączył do panteonu innych wielkich twórców III Rzeczypospolitej. Nie ma już z nami również Bronisława Geremka, Władysława Bartoszewskiego, Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego. Zostawili nam jednak wiele i teraz na naszych barkach spoczywa obowiązek zadbania o to by spuścizna ta nie została zaprzepaszczona.