CZĘŚCIOWY WYNIK referendum – opinii sędziów w przedmiocie działalności Krajowej Rady Sądownictwa wg stanu na dzień 23.10.2018

Pytanie 1. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?

           tak                                       nie                                        nie mam zdania

procent głosujących:

           4,1%                                92,9%                                      3,0%

ilość głosujących: 829

            34                                    770                                                 25

 

Pytanie 2. Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

           tak                                         nie                               nie mam zdania

procent głosujących:

         90,4%                                    3,5%                                 6,1%

ilość głosujących: 823

          744                                         29                                        50

 

Zagłosowało sądów: 29

Uzasadnieniem zasięgnięcia opinii sędziów o działaniach sędziów – członków KRS jest § 5 ust. IV Zasad Etyki Sędziowskiej: Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.

 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE:

 

Pytanie 1. Pytanie 2.
Tak nie nie mam zdania tak nie nie mam zdania
SA Gdańsk[1] 1 36 0 37 0 0
SO Bydgoszcz[2] 0 34 0 34 0 0
SR w gdańskim[3] 2 38 6 29 3 14
SR we włocławskim[4] 1 18 1 19 0 1
SA Katowice 0 37 0 34 1 2
SO Bielsko-Biała 2 24 0 23 2 1
SA Kraków[5] 11 63 0 65 6 0
SO Kielce[6] 0 56 0 54 0 1
SO Nowy Sącz 0 22 1 22 0 1
SR w kaliskim[7] 0 7 0 6 1 0
SO Poznań 4 95 2 96 2 2
SR w poznańskim[8] 1 11 0 11 0 1

 

Pytanie 1. Pytanie 2.
Tak nie nie mam zdania tak nie nie mam zdania
SA Rzeszów 0 12 0 11 1 0
SO Krosno 0 14 2 14 0 2
SO Rzeszów 0 31 0 29 1 1
SO Gorzów Wlkp. 1 19 2 17 1 3
SR w gorzowskim[9] 0 5 1 4 1 1
SR w koszalińskim[10] 1 11 2 11 1 2
SO Szczecin 5 57 1 56 4 3
SR w szczecińskim[11] 2 102 7 96 2 13
SA Warszawa 3 65 0 64 2 2
SR w opolskim[12] 0 13 0 12 1 0

 

[1] ankieta.

[2] ankieta.

[3] SR Gdańsk Południe, SR Tczew

[4] SR Włocławek.

[5] Zgromadzenie przedstawicieli.

[6] ankieta.

[7] SR Kępno.

[8] SR Gostyń, SR Kościan,

[9] SR Sulęcin.

[10] SR Szczecinek.

[11] SR Gryfice, SR Gryfino, SR Łobez, SR Szczecin-Centrum, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, SR Świnoujście,

[12] SR Strzelce Opolskie.