Artykuł Prezes Stowarzyszenia, Sędzi NSA Ireny Kamińskiej

Zapraszamy do zapoznania się artykułem, który dla „Rzeczypospolitej” napisała Prezes Stowarzyszenia, Sędzia Irena Kamińska:

http://www.rp.pl/Opinie/302209911-Irena-Kaminska-Sadownictwo-w-czasach-postprawdy.html#ap-3