Zachęcamy do rejestracji na Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Themis zaprasza wszystkich sędziów do rejestracji i aktywnego uczestnistwa w Forum Współpracy Sędziów. Forum jest dostępne pod adresem http://fws.iustitia.pl/index.php