Zaproszenie na debatę

Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka przy NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA zapraszają na debatę pt. „Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich”. Partnerem wydarzenia jest Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Debata odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 16 listopada b.r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w godzinach 14:00-17:00 i będzie transmitowana online. Przedmiotem dyskusji będą  skutki powołań sędziowskich dokonywanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Prelegentki i prelegenci spróbują także odpowiedzieć na pytanie co zrobić, by uzdrowić wymiar sprawiedliwości w związku z wadliwymi powołaniami sędziowskimi.

Adwokatom za udział w konferencji – stacjonarny bądź zdalny – przysługują 3 punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Zapisy za pośrednictwem formularza do 14 listopada br.

Link do formularza zgłoszeń:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvopEeZIHt1Ni9ySN5myv-bsubDTpzXSPVu0wPMbAxdpe9Q/viewform

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Adw. Natalia Klima-Piotrowska                                                      adw. Dorota Kulińska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA dyrektor Instytutu Legislacji i Prac parlamentarnych NRA