Aktualności

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi wniosku Prokuratury o uchylenie immunitetu Prezes Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis oświadcza, że sędziowie podejmując walkę o praworządne Państwo spodziewali się, iż władza wykorzysta [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wzywa Komendanta Głównego Policji do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących zatrzymania 48 [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 6.08.2020 roku wobec działań Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych

Warszawa, 6 sierpnia 2020 r. Opinie KOS (31(7)/2020)   Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 6.08.2020 roku w przedmiocie działań zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wobec Sędziów z Prezydium FWS oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

  Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis w pełni solidaryzuje się z sędziami z Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Sędziów Polskich [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” w sprawie postawionych w dniu 22.07.20202 roku zarzutów dyscyplinarnych 14 Sędziom

Wobec postawienia 14 sędziom sądów powszechnych zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na: „na oczywistej i rażącej obrazie [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie dyskredytowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w związku uchwałą Rady Gminy Klwów

W związku z podejmowanymi  na portalu wpolityce.pl próbami dyskredytowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  stwierdzającego [...]

Stanowisko prof. Włodzimierza Wróbla, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, w sprawie obstrukcji obrad Zgromadzenia SN w dniu 12 czerwca 2020 r., przez osoby powołane z udziałem neo KRS do pełnienia funkcji sędziów SN

Stanowisko z dnia 12 czerwca 2020 r. opublikowane na portalu facebook przez prof. Włodzimierza Wróbla, sędziego Izby Karnej Sądu [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN   W imieniu [...]