Dialog na wagę złota

Artykuł z DGP

Już od kilku lat mam wrażenie, że państwo polskie ze mną walczy. Że wbrem przepisom konstytucji chce mi – sędziemu – pokazać, gdzie jest moje miejsce.