Sposób na sędziego – 21.09.2012 r.

Artykuł z Rzeczypospolitej z 21.09.2012 r.

Sędzia nie da się podporządkować bez wyrzucenia na śmietnik frazesów o państwie prawa, bo jeden zauroczony władzą prezes nie przekłada się na postawę ogółu – pisze sędzia.