Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 30.03.2020 r. dotyczące przeprowadzenia wyborów w warunkach pandemii

Stowarzyszenie sędziów „Themis” wyraża stanowisko, że organizacja wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku, a więc w trakcie stanu zagrożenia wirusem Covid-19, będzie narażało wszystkie osoby uczestniczące w organizacji wyborów na odpowiedzialność za przestępstwo umyślne sprowadzenia powszechnego zagrożenia epidemiologicznego z [...]

Zobacz Więcej

Międzynarodowi prawnicy zaniepokojeni gwałtownie pogłębiającym się kryzysem rządów prawa w Polsce

  Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ), działające w jej ramach Centrum na rzecz Niezależności Sędziów i Prawników (CIJL), a także Komisarze i Honorowi [...]

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”

Warszawa, 31 stycznia 2020 roku   W związku z zaplanowanym na 31 stycznia 2020 r. wydarzeniem pt. „Forum dla praworządności”, organizowanym przez Polską [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sadów powszechnych w związku z uchwałą SN

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sądów powszechnych w związku z uchwałą SN  z dnia 23 stycznia 2020 roku.   W związku treścią uchwały [...]

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. 23 stycznia 2020 r. Sąd [...]

Wystąpienie Profesora Marka Safjana na Uniwersytecie Warszawskim na uroczystości Jubileuszowej w dniu 9 stycznia 2020 roku

Czy warto by Rejtanem? Jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym podzielić się, w tym szczególnym dla mnie momencie, kilkoma osobistymi refleksjami o mojej aktywności [...]

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami tzw. listami poparcia do KRS

Uchwała nr 3 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wszczęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Jarosława Ochockiego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że wszczęcie czynności wyjaśniających przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku

Stałe Prezydium FWS, po wypowiedziach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które miały miejsce w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku, stanowczo PROTESTUJE przeciwko [...]

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z listem Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii

W związku z listem otwartym Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii do organizatorów  Marszu Tysiąca Tóg [...]

Komunikat Stowarzyszeń Sędziowskich w sprawie uczestnictwa w obradach tzw. „okrągłego stołu dla sądownictwa”

Warszawa, dnia 7 stycznia 2020 r.   Komunikat w sprawie rozmów tzw. „okrągłego stołu dla sądownictwa” w dniu 7 stycznia 2020 roku              [...]