Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN   W imieniu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że dnia 25 maja 2020 r. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał do pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa SN osobę, której wybór na to [...]

Zobacz Więcej

Uchwała z dnia 8 marca 2020 roku

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2020 roku, członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę w przedmiocie [...]

Postanowienie Sądu Krajowego w Karlsruhe

  Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe, Postanowienie z 17 lutego 2020r. sygn. akt Ausl 301/AR/ 156/19 Uchylenie nakazu aresztowania z uwagi na wysokie [...]

Opinia Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych „ustawą kagańcową” w zakresie deklarowania członkostwa przez sędziów)

Przedstawiamy Opinię Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych [...]

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) Do: Sędziego Mazura, Przewodniczącego KRS  Od: Sędziego Sterka, Prezesa [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 25/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Warszawa, 14 lutego 2020 r.   Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sadów [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjęte w dniu 12 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1 Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z niepokojem i dezaprobatą przyjmują stałe działania władz: wykonawczej i ustawodawczej, których skutkiem jest [...]

Międzynarodowi prawnicy zaniepokojeni gwałtownie pogłębiającym się kryzysem rządów prawa w Polsce

  Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ), działające w jej ramach Centrum na rzecz Niezależności Sędziów i Prawników (CIJL), a także Komisarze i Honorowi [...]

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”

Warszawa, 31 stycznia 2020 roku   W związku z zaplanowanym na 31 stycznia 2020 r. wydarzeniem pt. „Forum dla praworządności”, organizowanym przez Polską [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sadów powszechnych w związku z uchwałą SN

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sądów powszechnych w związku z uchwałą SN  z dnia 23 stycznia 2020 roku.   W związku treścią uchwały [...]

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. 23 stycznia 2020 r. Sąd [...]