Stowarzyszenie Sędziów Themis krytycznie o zniesieniu 79 sądów

Stowarzyszenie Sędziów Themis skrytykowało w przesłanym w niedzielę PAP oświadczeniu rozporządzenie o zniesieniu 79 sądów rejonowych, twierdząc, że [...]

Ile rządu nad sądami

Artykuł z Gazety Wyborczej z 26.09.2012 r. Sądy powszechne powinny być niezależne - jak sądownictwo administracyjne. Nad tymi sądami nadzór ma nie minister, [...]

Sposób na sędziego – 21.09.2012 r.

Artykuł z Rzeczypospolitej z 21.09.2012 r. Sędzia nie da się podporządkować bez wyrzucenia na śmietnik frazesów o państwie prawa, bo jeden zauroczony [...]

Badanie dotyczące pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji pilotażowego projektu badawczego dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona [...]

Pilotaż badania dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej (streszczenie wyników)

Od stycznia do czerwca 2012 roku INPRIS ? Instytut Prawa i Społeczeństwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS i Sądem Okręgowym w Poznaniu [...]

Notatka ze spotkania z Ministrem

Dnia 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami Stowarzyszenia [...]

Trybunał będzie miał co robić

Artykuł z 12.01.2012 r. - Prawnik DGP nr 12 (3150) gazetaprawna.pl [...]

Dialog na wagę złota

Artykuł z DGP Już od kilku lat mam wrażenie, że państwo polskie ze mną walczy. Że wbrem przepisom konstytucji chce mi - sędziemu - pokazać, gdzie jest moje [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dotyczące projektu zmiany zasad obliczania wynagrodzeń sędziów na rok 2012 oraz odrębności budżetowej sądów.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zwraca się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Parlamentu o rozwagę przy [...]

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis dotyczące projektu zmiany zasad obliczania wynagrodzeń sędziów na rok 2012.

Zarząd Stowarzyszenia sędziów Themis zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Parlamentu o rozwagę przy [...]