Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w związku z wnioskami Prokuratury o uchylenie immunitetów Sędziom Sądu Najwyższego.

Stowarzyszenie Sędziów Themis apeluje do organów Państwa Polskiego o powstrzymanie akcji zmierzającej do wyeliminowania z życia publicznego sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, która to akcja, wymierzona m.in. przeciwko sędziom W. Wróblowi i A. Stępce, została zainicjowana według najgorszych wzorców państw totalitarnych i [...]

Zobacz Więcej

Konferencja: Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych ? prawo do sądu i informacji publicznej

W dniu 24 października 2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia THEMIS na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział w konferencji poświęconej publikacji [...]

„Sędzia Tuleya miał obowiązek poinformować społeczeństwo o działaniach CBA”

Jakub Janiszewski rozmawiał z Ireną Kamińską-sędzią NSA [...]

Komunikat Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie wykonania przez Policję nakazu Sądu Rejonowego w Opolu zatrzymania Joanny W. ? matki dwójki dzieci.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wyraża stanowczy sprzeciw wobec ulegania przez najwyższe organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez Pana Premiera oraz Ministra [...]

„Trudno sądowi zarzucać pochopność” Sprawę aresztowanej matki z Opola komentowała Irena Kamińska – prezes stowarzyszenia Themis

Wypowiedź dla Radia TOK FM prezes Ireny Kamińskiej. [...]

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 7 października 2012r. w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wyraża sprzeciw wobec podpisania w dniu 5 października 2012r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie [...]

Stowarzyszenie Sędziów Themis krytycznie o zniesieniu 79 sądów

Stowarzyszenie Sędziów Themis skrytykowało w przesłanym w niedzielę PAP oświadczeniu rozporządzenie o zniesieniu 79 sądów rejonowych, twierdząc, że [...]

Ile rządu nad sądami

Artykuł z Gazety Wyborczej z 26.09.2012 r. Sądy powszechne powinny być niezależne - jak sądownictwo administracyjne. Nad tymi sądami nadzór ma nie minister, [...]

Sposób na sędziego – 21.09.2012 r.

Artykuł z Rzeczypospolitej z 21.09.2012 r. Sędzia nie da się podporządkować bez wyrzucenia na śmietnik frazesów o państwie prawa, bo jeden zauroczony [...]

Badanie dotyczące pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji pilotażowego projektu badawczego dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona [...]

Pilotaż badania dotyczącego pozycji strony w procesie cywilnym, która jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej (streszczenie wyników)

Od stycznia do czerwca 2012 roku INPRIS ? Instytut Prawa i Społeczeństwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS i Sądem Okręgowym w Poznaniu [...]