List prawników Apelacji Szczecińskiej wspierający prokuratorów szykanowanych w związku z działaniami na rzecz praworządności.

Poniżej zamieszczamy list wspierający prokuratorów, którzy padają ofiarą prześladowań w związku z podejmowanymi działaniami na rzecz praworządności. List został przygotowany przez środowisko prawników z terenu Apelacji Szczecińskiej. Każdy przejaw solidarności pomaga w dalszej walce.   Koleżanki i Koledzy [...]

Zobacz Więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 30.03.2020 r. dotyczące przeprowadzenia wyborów w warunkach pandemii

Stowarzyszenie sędziów „Themis” wyraża stanowisko, że organizacja wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku, a więc w trakcie stanu zagrożenia wirusem [...]

Prawne prześladowanie polskich sędziów – raport na potrzeby EU Justice Scoreboard 2020. /stan na dzień 24 marca 2020 r. /

Raport Dane statystyczne odnośnie liczby sędziów, którzy są prześladowani przy użyciu twardych i miękkich środków represji o charakterze dyscyplinarnym, karnym [...]

Uchwała 7/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych

Żyjemy w czasie wyjątkowym. Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o [...]

Autodenuncjacja sędziów krakowskich w geście solidarności z sędziami ściganymi dyscyplinarnie za umieszczenie w sądzie plakatów z żądaniami dotyczącymi praworządności

W związku z zapowiedzią ścigania dyscyplinarnego dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z powodu umieszczenia w budynku sądu plakatów z żądaniami dotyczącymi [...]

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dniach 7-8 marca 2020 roku

W dniach 7-8 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów Themis. Dyskutowane były aktualne problemy i wyzwania polskiego wymiaru [...]

Uchwała z dnia 8 marca 2020 roku

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2020 roku, członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę w przedmiocie [...]

Postanowienie Sądu Krajowego w Karlsruhe

  Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe, Postanowienie z 17 lutego 2020r. sygn. akt Ausl 301/AR/ 156/19 Uchylenie nakazu aresztowania z uwagi na wysokie [...]

Opinia Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych „ustawą kagańcową” w zakresie deklarowania członkostwa przez sędziów)

Przedstawiamy Opinię Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych [...]

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) Do: Sędziego Mazura, Przewodniczącego KRS  Od: Sędziego Sterka, Prezesa [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 25/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Warszawa, 14 lutego 2020 r.   Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sadów [...]