Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa, e-mail: stowarzyszenie@themis-sedziowie.eu
 2. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. dodanie do bazy danych Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w celach statystycznych oraz możliwości korzystania z poczty internetowej
  2. przetwarzanie w sposób zautomatyzowany (IP komputera, pliki cookie) na stronie internetowej www.themis-sedziowie.eu w celu statystycznym, analitycznymi funkcjonalnym (informacja o witrynie, licznik odwiedzin, kto odwiedza)
 3. Kategorie danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, miejsce zatrudnienia, telefon służbowy (podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach)
  2. dane osobowe kontrahentów: wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości),
 4. Okres, przez który dane będą przetwarzane: do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.
 5. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych
  2. sprostowania danych osobowych
  3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.