Miesiąc: Grudzień 2017

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wobec artykułu premiera Mateusza Morawieckiego w „Washington Examiner”

Stowarzyszenie Sędziów Themis odnosi się do wypowiedzi Premiera Morawieckiego w artykule Washington Examiner. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem [...]

Wywiad z Sędzią Anną Korwin-Piotrowską.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Sędzią Anną Korwin-Piotrowską na temat zagrożenia sądownictwa w [...]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. Sędzi Anny Korwin Piotrowskiej

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis przedsięwziął uchwałę w sprawie odwołania Sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W opinii  [...]

List do przyjaciół Sędziów.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z listem Sędzi Ewy Maciejewskiej, członka naszego Stowarzyszenia. List do przyjaciół [...]

Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z uchwałami sędziów z SO i SR w Krakowie, oraz SR w Myślenicach w sprawie min. odwołania prezesów w tych [...]