Miesiąc: Październik 2018

SURVEY ON JUDICIAL INDEPENDENCE October 28,2018

SURVEY ON JUDICIAL INDEPENDENCE   (October 28,2018)   The editorial staff of "Rzeczpospolita" daily[1] organized a survey on judicial [...]

CZĘŚCIOWY WYNIK referendum – opinii sędziów w przedmiocie działalności Krajowej Rady Sądownictwa wg stanu na dzień 23.10.2018

Pytanie 1. Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 [...]

Resolution of the Assembly of Kraków Appellate Judges passed on 22 October 2018

Resolution 1 As Polish judges, we are also EU judges, just as citizens of Poland are also citizens of the European Union, which gives them the ability to [...]

RESOLUTION OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF JUDGES CONCERNING POLAND

The European Association of Judges (EAJ) notes and echoes the concerns recently expressed, especially by the judges of the Courts of Appeal in Poznań, in [...]

Uchwały Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej z dnia 22.10.2018 roku

Uchwała nr 1 Jako sędziowie polscy jesteśmy zarazem sędziami unijnymi, podobnie jak obywatele Polski są zarazem obywatelami Unii Europejskiej, co daje [...]

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 19 października 2018 roku

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 19 października 2018 r.* Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Artykuł 279 TFUE – Wniosek [...]

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 159/18 Luxembourg, 19 October 2018

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 159/18 Luxembourg, 19 October 2018 Order of the Vice-President of the Court in Case C-619/18 R [...]

Position of the associations of judges on the referral of the provisions of the Treaty on the Functioning of the EU to the Constitutional Tribunal and the start of the actual POLEXIT of 18 October 2018

We, the judges of the Republic of Poland, declare that we shall remain EU judges until Poland’s official exit from the European Union. The recent actions of [...]

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie skierowania przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE do Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia faktycznego POLEXITU

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej oświadczamy, że pozostaniemy sędziami unijnymi do momentu oficjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. [...]

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest [...]