Miesiąc: Listopad 2018

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku

UCHWAŁA Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 roku

Uchwała nr 1 Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku popiera i przyłącza się do uchwał podejmowanych przez organy samorządu [...]

Resolutions of the Assembly of Representatives of the Gdańsk Appellate Judges of 22 November 2018

RESOLUTION No. 1 of the Assembly of Representatives of the Gdańsk Appellate Judges of 22 November 2018 on the temporary refusal to issue an opinion on [...]

Resolutions of the Assembly of judges of the Regional Court in Poznań of 27 November 2018

Resolution no. 1 of the Assembly of judges of the Regional Court in Poznań of 27 November 2018 on the position posted in the website of the National Council [...]

Opinia 10/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z 27 listopada 2018

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r. Opinia KOS (10/2018) Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 roku

Uchwała nr 1  w przedmiocie stanowiska opublikowanego na stronie Krajowej Rady Sądownictwa dnia 9 listopada 2018 r. dotyczącego sędziego Sądu [...]

RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE APPELLATE COURT IN KRAKÓW OF 26 NOVEMBER 2018

The Council of the Appellate Court in Kraków is refraining from issuing an opinion on the candidates for taking up office of judge of the Appellate Court [...]

Central Database of Administrative Court Judgments

Central Database of Administrative Court Judgments Details of the judgment II GOK 2/18 – Order of the Supreme Administrative Court Date of the [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018 r.

UCHWAŁA nr 1 Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyraża oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa [...]