Miesiąc: Grudzień 2018

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie działań rzeczników dyscyplinarnych

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem zbierania informacji i monitorowania przypadków naruszeń niezależności sądów i [...]

Position of the Association of Judges, “Themis”, in connection with the disciplinary actions against the authors of the questions referred for preliminary rulings

Position of the Association of Judges, “Themis”, in connection with the disciplinary actions against the authors of the questions referred for preliminary [...]

Opinia 12/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 13.12.2018 roku

Warszawa, 13 grudnia 2018 r. Opinia KOS 12/2018 Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika [...]

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. m.in. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

Uchwała Nr 1 w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych Zgromadzenie [...]

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wniosku organu działającego jako KRS do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów o KRS

Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” w związku z działaniami dyscyplinarnymi wobec Autorów pytań prejudycjalnych

Stowarzyszenie Sędziów Themis, w związku wezwaniem Pani sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi Ewy Maciejewskiej oraz Pana sędziego Sądu Okręgowego w [...]

Opinia 11/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z dnia 12.12.2018 roku

Warszawa, 12 grudnia 2018 r. Opinie KOS ( 11/2018) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje nasilające się w ostatnim czasie [...]

Stanowisko Stowarzyszeń Sędziowskich i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych

  Wspólne stanowisko przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego [...]

Resolutions of the Assembly of Representatives of the Kraków Appellate Judges passed on 7 December 2018

Resolution 1 The Kraków Appellate Judges declare that they are refraining from issuing an opinion on the candidates for taking up office of judge of the [...]

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej podjęte w dniu 7 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 1 Sędziowie apelacji krakowskiej oświadczają, że wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu [...]