Miesiąc: Styczeń 2020

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS dotyczące przedmiotu obrad „Forum dla praworządności”

Warszawa, 31 stycznia 2020 roku   W związku z zaplanowanym na 31 stycznia 2020 r. wydarzeniem pt. „Forum dla praworządności”, organizowanym [...]

COMMENTS REGARDING RESOLUTION OF JOINT CHAMBERS OF THE POLISH SUPREME COURT OF 23 JANUARY 2020

COMMENTS REGARDING RESOLUTION OF JOINT CHAMBERS  OF THE POLISH SUPREME COURT OF 23 JANUARY 2020     1) Official statement published on the [...]

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sadów powszechnych w związku z uchwałą SN

Apel Stowarzyszenia Sędziów Themis do sędziów sądów powszechnych w związku z uchwałą SN  z dnia 23 stycznia 2020 roku.   W związku [...]

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. 23 stycznia 2020 [...]

Resolution of the Civil, Criminal and Labour & Social Insurance Chambers of the Supreme Court of 23 January 2020

Resolution of the Civil, Criminal and Labour & Social Insurance Chambers of the Supreme Court of 23 January 2020 After considering the motion of [...]

Wystąpienie Profesora Marka Safjana na Uniwersytecie Warszawskim na uroczystości Jubileuszowej w dniu 9 stycznia 2020 roku

Czy warto by Rejtanem? Jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym podzielić się, w tym szczególnym dla mnie momencie, kilkoma osobistymi refleksjami o mojej [...]

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami tzw. listami poparcia do KRS

Uchwała nr 3 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wszczęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Jarosława Ochockiego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że wszczęcie czynności wyjaśniających przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów [...]

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku

Stałe Prezydium FWS, po wypowiedziach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które miały miejsce w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku, stanowczo PROTESTUJE [...]

Representatives Eliot L. Engel, Chairman of the House Committee on Foreign Affairs, and Bill Keating, Chairman of the Subcommittee on Europe, Eurasia, Energy, and the Environment urged President Duda

Dear President Duda: As long-time supporters of a strong U.S.-Poland relationship based on shared democratic values, we write to express our deep concerns [...]