Miesiąc: Luty 2020

This is how the polexit is happening.

Ewa Siedlecka, ”Conservative blog” of „Polityka” weekly Link to the original publication: [...]

Opinia Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych „ustawą kagańcową” w zakresie deklarowania członkostwa przez sędziów)

Przedstawiamy Opinię Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych [...]

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) Do: Sędziego Mazura, Przewodniczącego KRS  Od: Sędziego Sterka, Prezesa [...]

ENCJ President’s letter – ultimatum addressed to the Polish NCJ

ENCJ letter to KRS 21 February [...]

Alarming letter from Judicial Networks to President Von der Leyen 21 February 2020

Letter Judicial Networks to President Von der Leyen 21 Feb [...]

Close to the point of no return – current situation of Polish judiciary

"A draft comprehensive bill amending the Act on the Organization of Ordinary Courts, the Act on the Supreme Court and the Act on the National Council of the [...]

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 25/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Warszawa, 14 lutego 2020 r.   Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o [...]

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjęte w dniu 12 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1 Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z niepokojem i dezaprobatą przyjmują stałe działania władz: wykonawczej i ustawodawczej, [...]

Międzynarodowi prawnicy zaniepokojeni gwałtownie pogłębiającym się kryzysem rządów prawa w Polsce

  Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ), działające w jej ramach Centrum na rzecz Niezależności Sędziów i Prawników (CIJL), a także Komisarze i [...]