Miesiąc: Marzec 2020

Position of the “Themis” Association of Judges of 30 March 2020 on holding the elections during the pandemic

Position of the “Themis” Association of Judges of 30 March 2020 on holding the elections during the pandemic   The Themis Association of Judges [...]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 30.03.2020 r. dotyczące przeprowadzenia wyborów w warunkach pandemii

Stowarzyszenie sędziów „Themis” wyraża stanowisko, że organizacja wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku, a więc w trakcie stanu zagrożenia [...]

Prawne prześladowanie polskich sędziów – raport na potrzeby EU Justice Scoreboard 2020. /stan na dzień 24 marca 2020 r. /

Raport Dane statystyczne odnośnie liczby sędziów, którzy są prześladowani przy użyciu twardych i miękkich środków represji o charakterze [...]

Legal harassment of Polish judges – report for the needs of EU Justice Scoreboard 2020. /updated as of 24 March 2020/

Legal Harrasment_EU_Justice_Scoreboard_MM Statistical data regarding the number of judges who are persecuted using hard and soft disciplinary, criminal and [...]

Uchwała 7/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych

Żyjemy w czasie wyjątkowym. Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski [...]

Polish lawyer, defence counsel of judge Alina Czubieniak, reveals an obvious lie in a Polish neo NCJ letter addressed to the ENCJ

What for and why it is so stupid ? Radoslaw Baszuk (comment - in Polish - on the blog of the author who is a defence council of judge Alina Czubieniak in [...]

Autodenuncjacja sędziów krakowskich w geście solidarności z sędziami ściganymi dyscyplinarnie za umieszczenie w sądzie plakatów z żądaniami dotyczącymi praworządności

W związku z zapowiedzią ścigania dyscyplinarnego dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z powodu umieszczenia w budynku sądu plakatów z żądaniami [...]

Autodenunciation made by 73 judges in a gesture of solidarity with Judges wanted for hanging posters with the demands of the Associations of Judges

Krakow, March 13, 2020 President of  the Regional Court in Krakow SSR Dagmara Pawełczyk - Woicka Adm.SO.-447-68 / 19 In reference to previous [...]

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dniach 7-8 marca 2020 roku

W dniach 7-8 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów Themis. Dyskutowane były aktualne problemy i wyzwania polskiego wymiaru [...]

Uchwała z dnia 8 marca 2020 roku

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2020 roku, członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę w [...]